Amstel Incasso

Gerechtelijke Incassoprocedure (Civiele Procedure)
In het geval dat Amstel Incasso er niet in zou slagen - middels een buitengerechtelijke incassoprocedure - de openstaande vordering op uw debiteur te innen, biedt Amstel Incasso – naast gratis incasso – nu tevens gratis haar diensten aan bij het instellen van een gerechtelijke incassoprocedure. Naast het gratis opstellen van een dagvaarding, procedeert Amstel Incasso tevens gratis voor u bij de Rechtbank. Het enige wat u - voorafgaand aan Aemstel Incasso – betaalt zijn de verschotten oftewel; de kosten aan derden, zoals griffierecht - hetgeen u verschuldigd bent aan de Rechtbank en kosten voor betekening van de dagvaarding door een Gerechtsdeurwaarder. In de gerechtelijke incassoprocedure, zal Aemstel Incasso namens u de Kantonrechter verzoeken om de debiteur tevens te veroordelen in de proceskosten, waarbij tevens ook ons toekomend honorarium bij inbegrepen is.

Naast het gratis opstellen van een dagvaarding, procedeert Amstel Incasso tevens gratis voor u bij de Rechtbank. Het enige wat u - voorafgaand aan Aemstel Incasso – betaalt zijn de verschotten oftewel; de kosten aan derden, zoals griffierecht - hetgeen u verschuldigd bent aan de Rechtbank  en kosten voor betekening van de dagvaarding door een Gerechtsdeurwaarder. In de gerechtelijke incassoprocedure, zal Aemstel Incasso namens u de Kantonrechter verzoeken om de debiteur tevens te veroordelen in de proceskosten, waarbij tevens ook ons toekomend honorarium bij inbegrepen is.
 
verschotten_overzicht